Äventyret

– en del av C Företaget

Vår verksamhet bedrivs i det egna hemmet under ledning av C Företaget. Barngruppen består av både förskolebarn och skolbarn. Äventyrets inriktning är djur, natur, utevistelse och rörelse. Vi gör ofta utflykter, både i närområdet och lite längre bort. Att vistas ute i naturen är en viktig del i vår verksamhet då vi vill väcka barnens intresse för den. Vi arbetar med att stimulera barnens utveckling genom olika typer av aktiviteter såsom lek, pyssel, sång, bad, skridskor, skidor och olika typer av skapande mm. Viktigt i verksamheten är självklart den fria leken både ute och inne. I leken använder och befäster barnen den kunskap och de begrepp de lärt sig och upplevt. De tränar då även det sociala samspelet och bearbetar sina känslor. Leken främjar barnens fantasi och kreativitet.

Öppettider

06.00-18.00 (Mån-Fre)

Husdjur

Katt finns i ena hemmet

Ansök om plats

Via kommunen

LOKAL / HEM

Bedrivs i två hem

INRIKTNING

Utevistelse, djur, natur och rörelse

Verksamheten

Verksamheten

Mål

Att barnen ska känna glädje och trygghet

Att barnen ska bli sedda och känna att de lyckas

Att barnen uppskattar att vara ute och röra på sig

Att barnen lär sig visa hänsyn och respektera sina medmänniskor

Om mig

Om mig

Jenny Borchert

Jag bor med min man och tre barn i Alunda tätort. Jag har en treårig pedagogisk utbildning. Jag är utbildad Hälsopedagog vid Högskolan i Gävle. Där läste jag flera kurser med inriktning på barn, fysisk aktivitet och kost.

Jag har erfarenhet av att jobba med barn då jag under 10 år arbetade på Stavby skola. Dessförinnan jobbade jag som vikarie på förskolor.

Jag trivs riktigt bra med att jobba med och för barnen och deras föräldrar. Mitt mål är att bedriva en barnomsorg lite utöver det vanliga.

Kontakta mig

Ort
Alunda

Facebook
Länk

Telefon

070-544 69 14

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se

Klagomålshantering
Länk