Äventyret

– en del av C Företaget

Vår verksamhet bedrivs i det egna hemmet under ledning av C Företaget. Barngruppen består av både förskolebarn och skolbarn. Äventyrets inriktning är djur, natur, utevistelse och rörelse. Vi gör ofta utflykter, både i närområdet och lite längre bort. Att vistas ute i naturen är en viktig del i vår verksamhet då vi vill väcka barnens intresse för den. Vi arbetar med att stimulera barnens utveckling genom olika typer av aktiviteter såsom lek, pyssel, sång, bad, skridskor, skidor och olika typer av skapande mm. Viktigt i verksamheten är självklart den fria leken både ute och inne. I leken använder och befäster barnen den kunskap och de begrepp de lärt sig och upplevt. De tränar då även det sociala samspelet och bearbetar sina känslor. Leken främjar barnens fantasi och kreativitet.

Telefon

070-544 69 14
}

Öppettider

06:00-18:00 (Mån-Fre)

E-post

aventyret@cforetaget.se