Till föräldrar

Se till att barnet har med sig kläder efter väder och att ombyte finns. Barnen har rätt att vistas i barnomsorgen den tid föräldrarna arbetar samt skälig tid till och från arbetsplatsen. Barnens schema ska lämnas till dagmamman i god tid så att verksamheten kan planeras på bästa sätt. Lämna schema minst två veckor innan så underlättar det vår planering.

 

Vanliga frågor

  • Hur ställer man sitt barn i kö? – Via Östhammars kommun
  • Vad koster det? – Samma taxa som om du har ditt barn i kommunal barnomsorg
  • Hur betalar man barnomsorgsavgiften? –Via Östhammars kommun

 

Öppettider

Vi håller öppet mån-fre kl.6-18.

15-timmars barn

De barn som har föräldralediga eller arbetslösa föräldrar får komma de dagar som passar verksamheten. Man väljer själv om man ha sitt barn i barnomsorgen tre kortare dagar eller två längre dagar. Vid barns sjukdom får man inte ta igen missade dagar. Däremot har barnen alltid rätt att gå sina 15 timmar om t.ex. deras ordinarie dagar infaller på en röd dag får de byta till någon annan dag samma vecka. Detsamma gäller om den ordinarie dagmamman är sjuk eller har semester. Inget av detta ska drabba barnen och dess familjer utan barnen får då komma till barnomsorgen som vanligt men vara hos en annan dagmamma.

 

Mat

Vi serverar hemlagad mat och varierad kost med kött, kyckling, fisk, potatis, ris och pasta. Till varje måltid serveras grönsaker och barnen får alltid välja om de vill dricka mjölk eller vatten till maten.

 

Sova/vila

De barn som behöver sover ute i vagn efter lunch. Önskas andra sovtider går detta givetvis bra. De barn som inte sover har läsvila.

 

Sjukdom

När ditt barn blir sjuk, ring eller sms’a och meddela att ditt barn inte kommer. När barnet blivit friskt meddela oss dagen innan ni kommer.

Vid magsjuka: Det måste gå minst 48 timmar efter det att barnet är symptomfri. Detta gäller alltså efter det att barnet kräkts eller haft diarré sista gången.

Vid feber: Minst en feberfri dag hemma

Vid springmask och huvudlöss: Meddela dagbarnvårdaren direkt vid upptäckt av löss eller mask för att kunna förhindra smittspridning. Behandling måste påbörjas innan barnet får komma tillbaka.

 

Födelsedagar

Vi uppmärksammar barnen på deras födelsedag med att de får välja vad de vill göra tillsammans med de andra barnen, t.ex. pyssla, gå på utflykt, spela fotboll, gå till skogen eller lekparken. Barnen får själva välja inom rimliga gränser. Barnen uppmärksammas även med sång på deras födelsedag. Vill ni ta med något att bjuda på är det ok.

Under året har vi två kalasdagar, en på våren och en på hösten då vi leker kalaslekar och sjunger för de barn som fyllt år samt kalasfikar.

 

Privata leksaker

Egna leksaker får stanna hemma.

 

Blöjor

Föräldrarna tar själva med blöjor, men tvättlappar finns.

 

Utvecklingssamtal/föräldrarmöte

Förskolebarnen erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin. Föräldramöte hålls en till två gånger per läsår.

 

Planeringsdagar

Vi håller stängt två-fyra dagar per läsår för planering eller utbildning. Detta meddelas minst sex veckor innan.

 

Övrigt

Vi arbetar efter de allmänna råden som finns för pedagogisk omsorg och följer likabehandlingsplanen som finns för verksamheten. Barnen är försäkrade av kommunen. För att barnen ska få vistas i en trygg och säker miljö har vi regelbundna säkerhetskontroller i hemmets inomhus och utomhusmiljö.